Algemene informatie vastenactie

Beste medeparochianen,
Onder het motto ‘Werken aan je toekomst’ steunt Vastenactie in 2021 nogmaals projecten in onder andere Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Wereldwijd leven miljoenen mensen die werken ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.

Voor een uitgebreide toelichting klik op de link "Vastenactie 2021".