Welkom op de website van de St. Petrusparochie Krommenie, Wormerveer en Assendelft Noord

We leven in corona tijd. Alles in ons leven wordt er door bepaald. We voelen de kwetsbaarheid van ons lijf. Het leven is een loterij waar ziek of gezond afhankelijk wordt van pech of niet-pech hebben. De samenleving wordt door elkaar geschud. Er zijn zorgen over werk en inkomen, over school en het sociale leven.

Er is gemis aan contacten nu grotere samenkomsten niet doorgaan, verenigingen en clubjes beperkt functioneren. Er ontstaat veel alleen-zijn wanneer ook familie gepaste afstand moet houden en feest en verdriet niet zomaar kan worden gedeeld zoals vroeger.

Kerken worden ook geraakt door de gevolgen van het virus. Koren kunnen niet meer zingen. In het kerkgebouw houden we afstand van elkaar en zijn er afspraken voor aanmelding en registratie.

De informatie vindt U ook op deze website. Ook zijn er vieringen te zien die geplaatst zijn op internet onder ‘vieringen vanuit de kerk’.

Het is geen gemakkelijke tijd maar gelovige mensen leven ook vanuit Verlangen en Hoop naar de komst van Gods Rijk op deze wereld, naar de komst van Christus in ons midden en we delen met iedereen onze hoop en ons verlangen naar een uittocht uit de corona crisis.

Matthé Bruijns, pastor