Uitvaartliturgie

Uitvaartliturgie St. Petrusparochie Krommenie/Assendelft Noord

Vanuit onze parochiekerk nemen wij op gelovige wijze afscheid van hen die ons dierbaar zijn. We begeleiden hen naar hun laatste rustplaats op het kerkhof of naar het crematorium. In deze tijd hebben velen meer aandacht voor het leven dan voor de dood.

Gelukkig kennen we in onze kerk een rijke traditie om het onvermijdelijke een plaats in ons leven te geven; een uitvaartliturgie kan helpen om de overgang van dit leven naar het andere leven helpen meemaken.

Op de avond vóór de uitvaartdienst kan er in onze kerk een avondwake worden gehouden. Deze dienst wordt verzorgd door parochianen van de werkgroep Avondwake.

U kunt u wensen omtrent de uitvaart - ook in een vroegtijdig stadium- met de pastor bespreken. Het is immers de enige zekerheid die wij allemaal hebben: eens te zullen sterven en over te gaan.

Voor de nazorg van de nabestaanden is er een Werkgroep Rouwverwerking die mensen bezoekt. Ook kunnen de nabestaanden deelnemen aan groepsgesprekken met de pastor, die door de werkgroep worden georganiseerd.