In de kerk

Vieringen in de kerk
4e zondag in de veertigdagentijd

Geen vieringen tot 6 april
wegens maatregelen i.v.m. Coronavirus.

Verdere informatie onder het kopje:
Informatie Coronavirus