In de kerk

Vieringen in de kerk
25e zondag door het jaar
Startzondag

Zondag 24 september 10 uur
Woord- en Communieviering m.m.v. koor met leden diverse koren
Kinderwoorddienst

Voorganger: Pastor M. Bruijns 
Intenties: Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 95ste verjaardag,
familie Hogenstijn, Atie Rijkhoff-Nielen en Piet Rijkhoff,
Theodorus en Cornelia Jak-van Steen, Guus en Tiny Jak-Brakenhoff, Toos Jak-Jongkind,
Wiebe Dijkstra en voor alle jarigen in de familie Boon, Herman en Netty Hendriks-van Dongen,
Timo van der Laan, Jan de Graaf endochter Marjon, ouders Nielen, ouders de Graaf,
Piet de Goede, Annie Nielen-Schaaper, Frans Heine, Jan Breeuwer, Henny Breeuwer-Visser,
Harrielall Ramlagan, Gerard Kerkhoff, ouders Kerkhoff, familie van Aspert, Reinier Jon,
overleden familie Bloedjes-Beentjes, Nel van Diepen-Noom, Rie Kuil-Nielen, Theo Bleeker,
Ina Heine, Jaap Rijke, René van Werkhoven, Ina Kockelkoren, Ko Ursem, Nel Ursem-Huismans,
Piet van Leeuwen, Piet Landsman, Corrie Baars