Gemengd koor "St. Caecilia"

Gemengd koor St. Caecilia

Het gemengd koor verzorgt de Latijnse en Nederlandse gezangen in de vieringen rond de feestdagen en op vele zondagen.

Het dameskoor zingt bij avondwakes, rouw- en trouwdiensten.

De repetities - met een koffiepauze - zijn op maandagavond van 19.30 - 21.30 uur in de kerk, ingang door de zijdeur langs de pastorie.

Uitbreiding van het koor wordt toegejuicht.