MOV

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV)

De werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) voelt zich betrokken bij het lot van de mensen in de ontwikkelingslanden.

MOV wil er door middel van MISSIE aan meehelpen voor mensen in ontwikkelingslanden een menswaardig bestaan op te bouwen.

MOV wil door middel van ONTWIKKELING mensen in ontwikkelingslanden handen en voeten geven om een menswaardig bestaan en een eigen toekomst op te bouwen, zonder afhankelijkheid van en uitbuiting door de westerse wereld.

MOV wil door middel van VREDE meehelpen aan gerechtigheid in de hele samenleving. Wordt er recht gedaan, dan is vrede daar automatisch een gevolg van.

Om dit te bereiken informeert de werkgroep MOV de parochianen over Missie, Ontwikkeling en Vrede en zet zij zich in voor: Memisa, Vastenaktie, Week voor de Nederlandse Missionarissen, MIVA, Vredesweek, Wereldmissiedag, Solidaridad.