MOV

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV)

De werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) voelt zich betrokken bij het lot van de mensen in de ontwikkelingslanden.

MOV wil er door middel van MISSIE aan meehelpen voor mensen in ontwikkelingslanden een menswaardig bestaan op te bouwen.

MOV wil door middel van ONTWIKKELING mensen in ontwikkelingslanden handen en voeten geven om een menswaardig bestaan en een eigen toekomst op te bouwen, zonder afhankelijkheid van en uitbuiting door de westerse wereld.

MOV wil door middel van VREDE meehelpen aan gerechtigheid in de hele samenleving. Wordt er recht gedaan, dan is vrede daar automatisch een gevolg van.

Om dit te bereiken informeert de werkgroep MOV de parochianen over Missie, Ontwikkeling en Vrede en zet zij zich in voor: Memisa, Vastenaktie, Week voor de Nederlandse Missionarissen, MIVA, Vredesweek, Wereldmissiedag, Solidaridad en de relatie van het bisdom Haarlem met het bisdom Hyderabad in Pakistan.

MOV heeft ook het initiatief genomen tot de oprichting van de Stichting NEMATO ten behoeve van kinderen en andere noodlijdenden in Port Alfred (Zuid-Afrika). Onvermeld mogen ook niet blijven de eigen acties, georganiseerd tijdens de jaarlijkse Vastenaktie o.a. voor de al genoemde Stichting Nemato (www.nemato.nl) en voor de Stichting Oli-Illam (www.oli-illam.nl).