Koor "Rotsvast"

Koor Rotsvast

Het koor "Rotsvast" bestaat uit ongeveer 40 enthousiaste mensen die onderverdeeld zijn in de bekende vier zangstemmen.

Het koor verleent tweemaal per maand medewerking aan vieringen. De repetities zijn op woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur - inclusief koffie/theepauze in de ontmoetingsruimte van de kerk.

Daarom, houd je van zingen, meld je dan bij één van onze leden aan of kom eens kijken en luisteren op een repetitieavond.