Raad voor Catechese

Raad voor Catechese

In de Raad voor Catechese komen de vertegenwoordigers samen uit de verschillende groepen en werkgroepen die zich bezig houden met vorming en catechese.

Veel activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met regio parochies en de plaatselijke Raad van Kerken. Zij organiseert jaarlijks een groot aantal activiteiten op gebied van bezinning en catechese.