Rouwverwerking

Rouwverwerking St. Petrusparochie

De Werkgroep rouwverwerking stelt zich ten doel een steun te zijn voor mensen die een familielid hebben verloren.

De vrijwillig(st)ers van de Werkgroep rouwverwerking zien het als hun taak een bezoek te brengen aan rouwenden in een wijk waar geen wijkcontactpersoon is. Dit bezoek wordt ongeveer 6 weken na de uitvaart afgelegd. De familie krijgt daarbij informatie over: 
• het opgeven van intenties 
• de jaarlijkse viering op Allerzielen 
• de jaardienst en het kruisje ter nagedachtenis in de kerk 
• mogelijke nazorg in de vorm van een groepsgesprek over de beleving van het verlies. De ervaring leert dat deze gesprekken herkenning en steun geven.

Tegen 2 november (Allerzielen) worden dezelfde mensen weer bezocht, waarbij zij een uitnodiging ontvangen voor de speciale avondviering ter herinnering aan alle overledenen uit onze parochie van het afgelopen jaar.