Diaconie

Raad voor Diaconie

In de raad voor diakonie participeren de volgende werkgroepen: