De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) is een organisatie voor senioren die wel oud willen worden maar niet oud willen zijn!!!

De KBO zet zich lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk in voor goede, betaalbare zorg, wonen en veiligheid. Als lid ontvangt men het blad "Nestor" met zeer veel informatie voor senioren. Met uw ledenpas geniet u kortingen op vele artikelen en diensten. Het landelijk bureau beschikt over deskundigen die ook op uw persoonlijke problemen willen ingaan en u van advies kunnen dienen.

De afdeling Krommenie Assendelft-Noord geeft elke maand informatie over de eigen activiteiten: wandelen, fietsen, bustochten, themamiddagen, feestmiddagen, bedevaart, vieringen en het jaarlijkse "steenwerpen".

De ouderenadviseur of andere bestuursleden kunnen u bij een vraag over zorg de weg wijzen naar gemeentelijke of andere instanties.

KBO – secretariaat: Peter Smit   pcs.smit@kpnmail.nl
zie ook: https://zaanstreek-noord.kbo-noordholland.nl