In de Rosariumhorst

 Vieringen in de Rosariumhorst
29e zondag door het jaar 

Vrijdag 18 oktober 15:30 uur
Oecumenische viering verzorgd door de Baptisten gemeente