Bijzondere vieringen

De Werkgroep Bijzondere Vieringen verzorgt de samenstelling van de liturgie op bijzondere dagen, zoals de Startzondag, Aswoensdag, Allerzielen en ook de viering op Oudejaarsdag, Lijdensmeditaties, de kerkelijke herdenkingsdienst op 4 mei en oecumenische diensten.