Liturgie

Raad voor Liturgie

De liturgie neemt een belangrijke plaats in binnen het leven van onze parochiegemeenschap. Meermalen per week is er gelegenheid om samen te komen, om te luisteren naar de Schriften, om in gebed onze dankbaarheid uit te zeggen en om met onze vragen naar God te gaan, om samen aan tafel bij de Heer te gaan. Verschillende koren, liturgische werkgroepen en een groot aantal vrouwen en mannen verlenen hieraan hun diensten.