Raad voor Liturgie

Raad voor Liturgie

De liturgie neemt een belangrijke plaats in binnen het leven van onze parochiegemeenschap. Meermalen per week is er gelegenheid om samen te komen, om te luisteren naar de Schriften, om in gebed onze dankbaarheid uit te zeggen en om met onze vragen naar God te gaan, om samen aan tafel bij de Heer te gaan. Verschillende koren, liturgische werkgroepen en een groot aantal vrouwen en mannen verlenen hieraan hun diensten.

In de Raad voor Liturgie zitten afgevaardigden van deze verschillende groepen voor de coördinatie van planning en organisatie. Er moet heel wat worden geregeld en afgesproken alvorens de klok voor een viering kan luiden.

De Raad voor Liturgie houdt zich ook bezig met het nadenken en formuleren van beleid inzake liturgie. Door een veranderd levensgevoel en het afnemen van het aantal priesters ontstaan er andere liturgische vormen.

De Raad voor Liturgie denkt en werkt mee aan deze veranderingen. Naast afgevaardigden van de werkgroepen zitten er onafhankelijke parochianen in deze raad.

De Raad voor Liturgie vergadert zo'n 8 maal per jaar.